Technische omschrijving

Grond en graafwerk
Ten behoeve van fundatie en vloer worden grond- en graafwerkzaamheden verricht, alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen.

Betonwerk: in het werk te storten beton
De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringstroken volgens opgave constructeur. Vloeroppervlakte mechanisch afgewerkt.

In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:

 • 4 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen;
 • Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet;
 • 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur;
 • Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt) voor eventuele pantry.

Genoemde afvoerleidingen worden opgehangen onder de betonvloer en komen samen in een verzamelleiding, welke wordt aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel. Er is geen kruipruimte aanwezig.

Als gevolg van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.

Staalconstructie
De uitvoering van de staalconstructie volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze staalconstructie dient van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de in diverse units standaard aanwezige betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer.

Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN EN1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen. De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. Staalconstructie gestraald en voorzien van een kleurmenie. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend afgewerkt.

Eventuele beschadigingen welke tijdens de bouw kunnen ontstaan worden in het werk handmatig bijgewerkt. Daarbij kunnen kleurverschillen optreden.

Tussenwanden
De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 cm. dikke gasbetonpanelen. Deze panelen, met een hoogte van circa 60 cm., hebben geen constructieve functie waardoor het bouwkundig mogelijk is om units te koppelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.

Gevelbekleding en kozijnen
Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform geveltekeningen.

De op de Weerenweg gerichte zuidgevel van de units 1 en 18 bestaan uit een stalen sandwich gevelpaneel in antraciet met daarin een aluminium vliesgevel in zilver grijs welke de hoek omgaat naar de oost- respectievelijk westgevel. Bij unit 1 is de toegangsdeur naar de entreehal en de trap naar de verdieping in de stalen gevel opgenomen, terwijl bij unit 18 deze deur deel uitmaakt van de aluminium vliesgevel, welke daar tot dakrandhoogte reikt.

De gevel in de binnenstraat van de units 1 tot en met 9, de oostgevel, start op de hoek vanuit de straatgerichte zuidgevel van unit 1 met een aluminium vliesgevel tot de dakrand. Verder zien we een repeterend beeld, tot en met unit 9, van aluminium overheaddeuren in zilvergrijs, omkaderd door zilver grijs metselwerk. Naast en boven dit metselwerk een aluminium vliesgevel in zilver grijs, inclusief toegangsdeur naar de entreehal met meterkast (toilet met fontein unit 1 & 18) en trap naar de verdieping.

De gevel van de units 10 tot en met 18, de westgevel, kent een vergelijkbaar beeld. Deze gevel gaat bij unit 18 de hoek om in een aluminium vliesgevel in zilver grijs, waarna we ook hier een repeterend beeld zien van aluminium overheaddeuren in zilvergrijs, omkaderd door metselwerk en zilver grijs aluminium vliesgevel met toegangsdeur naar de entreehal met meterkast (toilet met fontein unit 1 & 18) en trap naar de verdieping.

Verdiepingsvloer
Alle units worden gedeeltelijk voorzien van een betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer, deels als kantoorfunctie en deels als industriefunctie (zie prijslijst). De naden worden gedicht met grof vulbeton. De verdiepingsvloeren van de kantoorruimtes zijn voorzien van een zandcementdeklaag. De ruimtes met kantoorfunctie zijn tevens voorzien van vloerverwarmingsslangen.

Dakbedekking
Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een witte interieurcoating, aangebracht. Op deze dakplaten worden isolatie PIR platen mechanisch bevestigd, R-waarde platen bedraagt R=6,0. Mechanisch aan de sendzimir dakplaten te bevestigen met zelftappende plaatschroeven en volgringen diameter 70 mm op dampremmende PE folie.

Een laag eenzijdig gebitumineerd polyestermateriaal meegeparkerd met de isolatie. Dakbedekking (A.P.P.): een laag gemodificeerd polyestermateriaal bevestigd volgens brandmethode. Randafwerking: kimfixatie aanbrengen door middel van zelftappende plaatschroeven en volgringen. Het geheel afwerken met dubbele randstroken.

Het hemelwater wordt afgevoerd via hemelwaterafvoeren aan de binnenzijde van de units. Het dak wordt voorzien van een voldoende aantal spuwers. In te plakken per unit twee dakdoorvoeren t.b.v. ontluchting en ventilatie. Het dak wordt voorzien van een lichtstraat in de kleur Opaal, in afmeting 6500 mm x 1500 mm.

Overheaddeur
De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. Deze overheaddeuren, met een hoogte en een breedte van circa 4 meter, zijn standaard handbediend en voorzien van veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren uitvoeren in de kleur zilvergrijs.

Interieur
Meterkast conform de richtlijnen van de netbeheerder.

Alle units, behalve unit 1 en 18 beschikken over een entree ruimte op de begane grond met daarin de meterkast en toegang tot de trap. Het toilet met inbouwspoeling en fontein is bereikbaar vanuit de bedrijfsruimte. Bij unit 1 en 18 is het toilet me inbouwspoeling en fontein bereikbaar via de entree ruimte. De wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken. Toegangsdeur tot het toilet is een opdekdeur in een meranti opdekkozijn. Het plafond van de toiletruimte bestaat uit vurenregels waarop underlayment vloerplaat, afgewerkt met multiplex randafwerking.

Trappen
De standaard aanwezige verdiepingsvloeren over een gedeelte van het begane grond vloeroppervlak zijn toegankelijk door middel van een houten trap. De trappen en traphekjes zijn fabrieksmatig éénmaal gegrond.

Nutsvoorzieningen
Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen in de koopsom opgenomen tot de meterkast, inclusief meterbord, doch exclusief verdeelinrichting (groepenkast):

 • Elektra tot 3 x 25 A.;
 • Waterleiding;
 • Glasvezel voorbereiding.

Ten aanzien van de aanwezige aansluitingen voor elektriciteit en water geldt dat, wanneer er geen levering wordt afgenomen bij een leverancier naar keuze, de netbeheerder het recht heeft om de aansluitingen voor rekening van de koper af te sluiten of te verwijderen.

Er is geen gasaansluiting aanwezig. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw unit te verwarmen. De aannemer kan u daar meer over vertellen.

Buitenterrein, bestrating en dergelijke
Het buitenterrein wordt geheel verhard (zie tekening). Het buitenterrein wordt voorzien van de nodige parkeerplaatsen. Eigenaren van de bedrijfsunits zijn tevens mede-eigenaar van het buitenterrein. Voor onderhoud en dergelijke wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht (zie splitsingsakte).

De toegangsweg en de parkeerplaatsen worden bestraat met betonklinkers in een zandbed. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht.

Hoewel de verharding met de grootst mogelijke zorg wordt aangebracht is de aannemer niet verantwoordelijk voor zetting als gevolg van belasting.

Meer- en minderwerk
Het samenvoegen van meerdere units kan aanleiding geven tot minderwerk. Mogelijkheden tot meerwerk, anders dan op de prijslijst aangegeven, kunnen op maat worden aangeboden. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Van toepassing zijnde bepalingen
Voor zover niet anders is aangegeven, zijn van toepassing als waren zij letterlijk opgenomen:

 • Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningaanvraag;
 • De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven;
 • Het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
 • Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden;
 • Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven vereiste wijzigingen, welke een meerprijs tot gevolg hebben, worden doorberekend;
 • Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht;
 • Bij de oplevering is het gebouw bezemschoon.

Kenmerken & Voordelen

 • Pluspunten
 • Vloer

  Gevlinderde betonvloer op de begane grond;

 • Vloer

  De vloerbelasting van de betonnen begane grondvloer onder de betonnen verdiepingsvloer bedraagt maximaal 1.000 kg/m². Ter hoogte van de vide bedraagt dit 1500 kg/m²;

 • Vloer

  Vloerbelasting van de standaard aanwezige afgewerkte betonnen verdiepingsvloer bedraagt 500 kg/m²;

 • Gebouwhoogte

  Gebouwhoogte van circa 8,5 meter;

 • Afwerking
 • Overheaddeur

  Electrisch bedienbare overheaddeuren met een hoogte van 4 meter;

 • Isolatie

  Goede vloer-, gevel- en dakisolatie;

 • Lichtstraat

  Grote lichtstraat verwerkt in het dak;

 • Parkeren

  Eigen parkeergelegenheid en uitstekende bereikbaarheid.